Velkommen til BravoAktiv

Bevegelsesglede for alle!

Om oss

Om oss (mal)

Vi er et dedikert team som brenner for å gi mennesker med utviklingshemming, i alle aldre, muligheten til å ha en mer aktiv livsstil. Det hele startet i april 2022, da vi satte oss ambisiøse mål for å bidra til bedre samfunnshelse for alle. Spørsmålet var: Kunne vi virkelig realisere vår visjon?

Vår grunnleggende målsetting er klar: Vi ønsker å legge til rette for økt aktivitet for målgruppen. Bryte ned barrierer og utfordringer som tidligere har hindret barn, unge og voksne med utviklingshemming fra å være fysisk aktive.

Hos BravoAktiv streber vi etter innovasjon, tilgjengelighet og, viktigst av alt, å inspirere vår målgruppe til å komme seg opp fra sofaen og få en mer aktiv hverdag. Det finnes mange treningsapper på markedet, men det som skiller oss ut er vår unike tilnærming til motivasjon og brukervennlighet. Appen vår gir deg den ekstra dytten du trenger gjennom bruk av ytre motivasjon.

Vi har jobbet tett med brukergruppen, eksperter og samarbeidet med NFU og NIF for å sikre at vår app blir et verdifullt verktøy som gir bedre muligheter for fysisk aktivitet, ikke bare for utviklingshemmede, men også for andre som profiterer på ytre motivasjon i form av belønning.

Vi er stolte av det vi har oppnådd så langt, og ville aldri klart det uten den dugnadsånden vi opplever blant eksperter og kjente profiler som bidrar i appen. Sammen med vårt dedikerte team og våre fantastiske samarbeidspartnere vil vi fortsette å jobbe hardt for å gjøre vår visjon til virkelighet. BravoAktiv er ikke bare en bedrift, det er en bevegelse mot inkludering og aktivitet for alle.

Verktøyet er utviklet for dere! Ta den i bruk og la oss sammen bidra til en mer aktiv hverdag for alle.

Last ned

Android
Android

Android

Apple
Apple

Apple

Historie

Les mer ...

Personvernserklæring


Inkludering

Bravo forplikter seg til å inkludere alle, uavhengig av deres fysiske eller kognitive ferdigheter.


Empowerment

Vi tror på å gi brukerne muligheten til å ta kontroll over sin egen helse og trivsel.


Samarbeid

Appen er utviklet i nært samarbeid med brukergruppen og involverer kontinuerlig tilbakemelding for forbedringer.


Motivasjon

Vi er forpliktet til å inspirere, motivere og feire hver enkelt brukers fremskritt og prestasjoner.

Hva kan vi tilby

BRAVO

En treningsapp, tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Den er basert på brukergruppen sine egne ønsker og behov. En app som skal få alle opp av sofaen!

Les mer ...

Foredrag og Nettverksbygging

Vi tilbyr også foredrag ved seminarer og konferanser for ordinære bedrifter og organisasjoner. Våre presentasjoner fokuserer på innovasjon og universell utforming, spesielt tilpasset denne målgruppen. Vi tror på verdien av nettverk og samarbeid for å sikre at vårt verktøy blir tatt i bruk effektivt.

Turné til VTA-bedrifter

Vi tar appen vår på veien og tilbyr ulike VTA-bedrifter for å presentere appen, vise utdrag fra våre treningsvideoer og avslutte med en felles treningsøkt. Dette gir en flott mulighet for samhandling og deltakelse, og det hjelper med å introdusere appen for enda flere mennesker som kan dra nytte av den.

Tilskudd

Stiftelsen DAM
Stiftelsen DAM

Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.  

Tilskudd: kr. 2.300.000

Stiftelsen DAM

Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.  

Tilskudd: kr. 2.300.000

Røde kors legat
Røde kors legat

Legates formål er å yte bidrag til trivselstiltak for psykisk utviklingshemmende. Legatet kan yte bidrag til personer som gjennom sitt arbeid bidrar til å høyne livskvaliteten for psykisk utviklingshemmede og handikappede barn.  

Tilskudd: kr. 150.000,-

Røde kors legat

Legates formål er å yte bidrag til trivselstiltak for psykisk utviklingshemmende. Legatet kan yte bidrag til personer som gjennom sitt arbeid bidrar til å høyne livskvaliteten for psykisk utviklingshemmede og handikappede barn.  

Tilskudd: kr. 150.000,-

NFU
NFU

NFU er en pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming, høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemming.  

Støttet gjennom Stiftelsen DAM

NFU

NFU er en pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming, høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemming.  

Støttet gjennom Stiftelsen DAM

Design og arkitektur Norge
Design og arkitektur Norge

DOGA stimulerer til bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

Tilskudd: 125.000,-

Design og arkitektur Norge

DOGA stimulerer til bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

Tilskudd: 125.000,-

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Mars 2022: Kultur og likestillingsdepartementet 

Tilskudd kr.1.500.000,-

Kulturdepartementet

Mars 2022: Kultur og likestillingsdepartementet 

Tilskudd kr.1.500.000,-

  Vi er et lite team på papiret, men opplever mye engasjement utenfra. Dette engasjementet og dugnadsånden fra samfunnet gir oss følelsen av å være del av noe større. Vi er som vi kaller det en stor familie med ett mål, å gi et verktøy som er morsomt, innovativt og som bidrar til økt aktivitet for målgruppen.  

Mats Sollid

Mats Sollid, frontfigur i app og serie, er for mange et allerede kjent ansikt. Han var med en sesong av Brille med Harald Eia, Stjerne- kokken på TV3, i tillegg har han hele to ganger vært med og vunnet gullruten gjennom et samarbeid med NRK under Special Olympics. I 2016 «Beste event- og sportssending» for programmet «Special Olympics -Mats og Erling i L.A». Den andre i 2019 "Beste nyhets, sports-, eller aktualitetsprogram», for programmet «Special Olympics- Verdens vakreste leker».

Mats er selv utviklingshemmet og har ADHD. Han har et høyt energinivå, er atletisk og er bevisst egen helse. Mats er meget populær blant målgruppen og har en egen evne til å knytte kontakter. Gjennom appens utvikling har hans forhold til Pål Anders Ullevålseter, fungerende inspirator, utviklet seg fra bekjentskap til et vennskap.

Monica Iren Steen Johannessen

Monica har et brennende engasjement for målgruppen og samfunnshelsen.

Hun er utdannet fysioterapeut, pedagog og har lang erfaring med målgruppen.

De siste 8,5 årene har hun arbeidet som attføringsansvarlig og veileder ved Empo media.

Som idehaver og søker av prosjektstøtte påstartet hun prosjektarbeidet med Tone Sæbø, ekstern prosjektleder som primært jobbet med serien «Mats lager treningsapp».

I mai 2023 overtok hun som eier av treningsappen BRAVO. Hun avsluttet sitt arbeide i Empo media og startet firmaet BravoAktiv.

Hun har erfaring med gjennomføring av eventer, foredrag og manusforfatter til konferanser.

Hun er opptatt av å bygge nettverk, relasjoner og bidra til å gjøre hverandre gode.

«Det er virkelig fantastisk å se at en idé og prosjektsøknad har resultert i en så unik app. Jeg er klar til å ta sjansen og følge drømmen om å bidra til bedre folkehelse for alle med en innovativ tilnærming».

BRAVO er treningsappen som skiller seg ut fra andre treningsapper. Gjennom grundig arbeid og høy grad av brukermedvirkning har vi skapt et verktøy som er UNIKT og GØY! Appen skal bidra til å forbedre egen helse og livskvalitet. SAMMEN skaper vi en positiv endring og oppmuntrer alle til å oppleve gleden ved bevegelse og trening.

Doner

BravoAktiv setter pris på all støtte, takk for din donasjon!

  

Sammen skaper vi bevegelsesglede for alle!